Strona główna

MENU URZĘDU

Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki
sie 29 2016
Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące pomoru świń
29.08.2016.


Wójt Gminy Wodynie informuje, że Wojewoda Mazowiecki rozporządzeniem nr 4 z dnia 12 sierpnia 2016r. określił obszar ochronny w związku z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF).

Obszar ochronny obejmuje:
1.    W powiecie łosickim gmina Sarnaki (obszar ten nie stanowi obszaru zagrożonego oraz obszaru zapowietrzonego) oraz gminy:
Huszlew, Stara Kornica, Platerów, Olszanka, Łosice,
2.    W powiecie siedleckim gminy: Przesmyki, Korczew, Paprotnia,
3.    W powiecie sokołowskim gminy: Repki, Jabłonna Lacka, Sterdyń, Ceranów,
4.    W powiecie ostrowskim gminy: Ostrów Mazowiecka, Brok, Andrzejewo, Boguty-Pianki, Małkinia Górna, Nur, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne,
5.    W powiecie ostrołęckim gminy: Goworowo, Czerwin, Troszyn, Rzekuń.

http://www.piwlosice.pl/images/Piwet/aktualnosci/rozporzadzenie_nr_4_ wojew_ maz_z_ dnia12_08_2016.pdf

UWAGA!

Apel Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj całość…
 
sie 24 2016
Stypendia szkolne na rok szkolny 2016 / 2017
24.08.2016.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wodynie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto  na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Czytaj całość…
 
sie 24 2016
Przegląd Wodyński - nr 5
24.08.2016.

Przedstawiamy Państwu V nr Przeglądu Wodyńskiego.

Życzymy miłej lektury!

Zobacz wydanie

 
sie 19 2016
Zawiadomienie o XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wodynie
19.08.2016.

Zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2016r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4.    Zapytania i wnioski radnych.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016-2028,
2)    zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
3)    wyznaczenia radnego do pracy w komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium i nagród w ramach realizacji lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie,
4)    przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 35+940 do km 36+040 w miejscowości Seroczyn,
5)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wodynie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkoła Równych Szans – VI edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
6)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wodynie do projektu „Ekologiczne Mazowsze – budowa instalacji OZE”,
7)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wodynie do projektu „Ekologiczne Gminy Mazowsza – energia słoneczna przyjazna dla człowieka”.
6.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
7.    Informacja dotycząca przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.
8.    Zamknięcie obrad sesji.


    Przewodniczący Rady Gminy
         Mirosław Michalczyk          

 

 
sie 19 2016
ZEBRANIE WIEJSKIE w Rudzie Wolińskiej
19.08.2016.

24 sierpnia (środa) o godz. 19.30 w szkole w Rudzie Wolińskiej odbędzie się zebranie wiejskie na temat przeznaczenia środków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 rok.

Pani Sołtys gorąco zaprasza wszystkich mieszkańców.

Zmieniony ( 19.08.2016. )
 
sie 12 2016
Małe granty
12.08.2016.

Przypominamy, że zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mogą mieć zlecone zadanie publiczne. W tym celu należy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, zgodnie z załącznikiem.

Trzeba jednak pamiętać:
- działanie nie może przekroczyć 90 dni,
- dofinansowanie może wynieść do 10000 zł, a w ciągu roku można pozyskać z naszego urzędu 20000 zł.
Dodatkowo urząd informuje, że w tym roku maksymalna kwota, kóra może być przeznaczona w tym trybie wynosi: 6600 (20% śrdoków przeznaczonych dla NGO).

Po otrzymaniu oferty, urząd zamieszcza ją w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie urzędu i na tablicy ogłoszeń. Każdy może zgłosić do niej swoje uwagi. Po ich rozpatrzeniu wójt podejmuje decyzję o dofinansowaniu lub nie.

Od 10 maja 2016 roku jest znacznie bardziej uproszczony wzór oferty i sprawozdania. Można również wykazać wkład własny.

Zachęcamy Państwa do składania ofert w tym trybie. Jednakże, by uniknąć Państwa zaangażowania w dokumenty, które później zostaną rozpatrzone negatywnie bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt, celem uzyskania informacji czy Urząd Gminy dysponuje jeszcze środkami finansowymi.

OFERTA - wzór

SPRAWOZDANIE - wzór

 

Zmieniony ( 12.08.2016. )
 
sie 09 2016
Informacja KRUS dla rolników
09.08.2016.

Zobacz:
Informacja KRUS dla rolników, którzy w lipcu nie otrzymali przekazów.

 

 
sie 04 2016
Fundusz sołecki na 2017 r - niezbędne dokumenty!
04.08.2016.


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

Zmieniony ( 05.08.2016. )
Czytaj całość…
 

MENU GMINY

Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO

SZUKAJ